1. PŘEHLED OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecné informace

Níže je uveden stručný přehled toho, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě našeho webu. Osobní údaje představují jakékoliv údaje, které vás mohou osobně identifikovat. Podrobné informace o subjektu ochrany osobních údajů jsou uvedeny v našich zásadách ochrany osobních údajů níže.

Shromažďování osobních údajů na našem webu

Kdo zodpovídá za shromažďování osobních údajů na tomto webu?

 Údaje shromažďované na tomto webu jsou zpracovávány provozovatelem tohoto webu. Kontaktní údaje provozovatele jsou uvedeny v povinném právním oznámení na tomto webu.

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?

Některé údaje shromažďujeme, když nám je poskytnete. Může se jednat například o údaje, které zadáváte do kontaktních formulářů.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky našimi IT systémy při vašem příchodu na náš web. Tyto údaje jsou především technická data, jako například typ prohlížeče a operační systém, který používáte, nebo čas přístupu na web. Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky ihned, jakmile navštívíte náš web.

Za jakým účelem používáme vaše osobní údaje?

Část osobních údajů je shromažďována pro zajištění řádného fungování webu. Jiné údaje lze použít pro analyzování účelu, pro který návštěvníci náš web využívají.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Vždy máte právo na bezplatné vyžádání informací o vašich uložených údajích, jejich původu, příjemcích či účelu jejich shromažďování. Také máte právo požadovat úpravu, zablokování nebo smazání svých osobních údajů. Máte-li jakékoliv další dotazy ohledně aktualizace ochrany soukromí a osobních údajů, kdykoliv nás kontaktujte na adrese uvedené v právním oznámení. Můžete samozřejmě také podat stížnost u svého příslušného dozorového orgánu.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našeho webu mohou být prováděny statistické analýzy vašeho chování při prohlížení webu. Analýzy jsou prováděny především pomocí souborů cookie a analytických nástrojů. Analýza vašeho chování při prohlížení probíhá obvykle anonymně, tj. nebudeme vás moci na základě těchto údajů osobně identifikovat. Můžete vznést námitku proti této analýze nebo jí zabránit zakázáním používání určitých nástrojů. Podrobné informace jsou uvedeny také v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Můžete vznést námitku proti této analýze. Níže vás budeme informovat o tom, jak můžete využít v tomto ohledu svých možností.

2. Obecné informace a povinné údaje

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se všemi zákonnými předpisy ochrany osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Při používání tohoto webu budou shromažďovány různé typy osobních údajů. Osobní údaje představují jakékoliv údaje, které vás mohou osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, které informace shromažďujeme a za jakým účelem je používáme. Také vysvětlují, jak a za jakým účelem se tak děje.

Mějte prosím na paměti, že údaje přenášené po internetu (např. prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být vystaveny bezpečnostním hrozbám. Nelze zaručit úplnou ochranu vašich osobních údajů před přístupem třetích stran.

Oznámení týkající se strany odpovědné za tento web

Strana odpovědná za shromažďování osobních údajů na tomto webu je:

OHRA Regalanlagengesellschaft mbH
Alfred-Nobel-Straße 24–44
50169 Kerpen

Telefon: +49 2237 640
E-mail: info@ohra.de

Odpovědná strana je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s dalšími stranami rozhoduje o účelech a prostředcích zpracovávání osobních údajů (jména, e-mailové adresy, atd.).

Zrušení souhlasu se zpracováváním vašich osobních údajů

Mnoho operací zpracovávání osobních údajů lze provádět pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit s platností do budoucna. Postačí zaslat neformální e-mail s touto žádostí. Osobní údaje zpracovávané předtím, než obdržíme vaši žádost, jsou stále zákonně zpracovávané.

Právo na podání námitky u dozorových orgánů

V případě, že došlo k porušení zákonných předpisů ochrany osobních údajů, dotčená osoba může podat stížnost u příslušných dozorových orgánů. Příslušným dozorovým orgánem pro záležitosti týkající se zákonných předpisů ochrany osobních údajů je pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové republiky Německo, kde má naše společnost hlavní sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje jsou uvedeny na následujícím odkazu: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na to, aby osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy, byly automaticky zaslány vám nebo třetí straně ve standardním, strojově čitelném formátu. Budete-li vyžadovat přímé předání údajů jiné zodpovědné straně, bude tak provedeno pouze v rozsahu, který je proveditelný z technického hlediska.

Metoda šifrování SSL nebo TLS

Tento web používá metodu šifrování SSL nebo TSL z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako například dotazů, které nám zasíláte jako provozovateli tohoto webu. Šifrované připojení poznáte v adresním řádku svého prohlížeče, když se změní z „http://“ na „https://“ a v adresním řádku vašeho prohlížeče se objeví ikona zámku.

Pokud je aktivovaná metoda šifrování SSL nebo TLS, nemají třetí strany přístup k údajům, které přenášíte.

Informace, blokování, smazání

Do míry povolené zákonem máte právo na to, abyste kdykoliv bezplatně obdrželi informace o jakýchkoliv svých osobních údajích, které jsou uloženy, a také o jejich původu a účelu, za kterým jsou zpracovávány. Také máte právo požadovat jejich úpravu, zablokování nebo smazání. Máte-li jakékoliv další dotazy ohledně tématu osobních údajů, kdykoli nás kontaktujte na adrese uvedené v našem právním oznámení.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Tímto výslovně zakazujeme používání kontaktních údajů uveřejněných v rámci požadavků právního oznámení na tomto webu, pokud jde o zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatel tohoto webu si vyhrazuje právo na podniknutí specifických právních kroků v případě, že bude přijat nevyžádaný reklamní materiál, jako například e-mailový spam.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonný pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů pro naši společnost.

sicdata Unternehmensberatung
Heiligenstock 34c
42697 Solingen
 
Telefon: +49 212 798 7240
E-mail: erdmann@sicdata.de

4. Shromažďování osobních údajů na našem webu

Soubory cookie

Některé naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie nijak nepoškozují váš počítač ani neobsahují žádné viry. Díky souborům cookie je náš web uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a ukládány vaším prohlížečem.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „soubory cookie relace“ Tyto soubory cookie jsou po vašem odchodu z webu vymazány. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy v paměti vašeho zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznávání vašeho prohlížeče při vaší příští návštěvě našeho webu.

Můžete nastavit svůj prohlížeč, aby vás upozornil na použití souborů cookie, abyste se mohli podle konkrétního případu rozhodnout, zda soubor cookie přijmete nebo odmítnete. Případně můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookie za určitých podmínek přijímal automaticky nebo aby je vždy odmítl, nebo aby soubory cookie po zavření vašeho prohlížeče automaticky smazal. Deaktivování souborů cookie může omezovat funkčnost tohoto webu.

Soubory cookie, které jsou vyžadovány pro elektronickou komunikaci nebo pro zajištění určitých funkcí, které chcete používat (jako například nákupní košík), jsou ukládány podle čl. 6 odstavce 1, písmene f GDPR. Provozovatel této webové stránky má legitimní zájem na ukládání souborů cookie pro zajištění optimalizovaného fungování webu bez výskytu jakýchkoliv technických závad. Budou-li ukládány jakékoliv další soubory cookie (jako například soubory pro analyzování vašeho postupu při prohlížení webu), budou v těchto zásadách ochrany osobních údajů řešeny samostatně.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel tohoto webu automaticky shromažďuje a ukládá informace, které váš prohlížeč automaticky odesílá nám v „souborech protokolu serveru“. Jedná se o:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Adresa URL odkazujícího serveru
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku na serveru
  • IP adresa
  • Tyto údaje nebudou spojovány s údaji z jiných zdrojů.

Základem zpracování osobních údajů je čl. 6 (1) (b) GDPR, který umožňuje zpracovávání osobních údajů pro plnění smluvních závazků nebo opatření předcházejících uzavření smluvního vztahu.

Kontaktní formulář

Kdykoliv nám budete zasílat své dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme shromažďovat údaje zadané do formuláře, a to včetně vašich kontaktních údajů, které nám poskytnete, za účelem zodpovězení vašeho dotazu a jakýchkoliv následných dotazů. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

A proto budeme zpracovávat jakékoliv údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 (1)(a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit. Postačí zaslat neformální e-mail s touto žádostí. Osobní údaje zpracovávané předtím, než obdržíme vaši žádost, jsou stále zákonně zpracovávané.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme uchovávat až do vašeho požadavku na smazání těchto údajů, zrušení vašeho souhlasu s jejich uložením, nebo do zaniknutí účelu jejich uložení (např. při splnění vašeho požadavku). Zákonná ustanovení, zejména zákonné archivační lhůty pro ukládání osobních údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

Zpracovávání osobních údajů (zákaznické a smluvní údaje)

Budeme shromažďovat, zpracovávat a používat vaše osobní údaje pouze do míry nutné pro vytvoření nebo pozměnění právního vztahu s námi (hlavní údaje). To probíhá na základě čl. 6 (1) (b) GDPR, který umožňuje zpracovávání osobních údajů pro plnění smluvních závazků nebo opatření předcházejících uzavření smluvního vztahu. Budeme shromažďovat, zpracovávat a používat vaše osobní údaje při přístupu na náš web (údaje o použití) pouze do míry vyžadované za účelem přístupu k našim službám nebo pro jejich vyúčtování.

Shromažďované zákaznické údaje budou po dokončení objednávky nebo po skončení obchodního vztahu smazány. Zákonné archivační lhůty jsou tímto nedotčeny.

5. Analytické a reklamní služby

Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, nástroj pro analýzu webu. Tento nástroj je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Nástroj Google Analytics využívá takzvané „soubory cookie“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho postupu při prohlížení tohoto webu. Informace vytvářené těmito soubory cookie o vašem používání tohoto webu jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA, a tam se ukládají.

Soubory cookie nástroje Google Analytics jsou ukládány na základě čl. 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má legitimní zájem na analýze vašeho používání tohoto webu za účelem optimalizace jak tohoto webu, tak svých reklamních prostředků.

Anonymizace IP adresy

Na tomto webu je aktivovaná funkce anonymizace IP adresy. Společnost Google vaši IP adresu v rámci Evropské unie nebo jiných stran účastných dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem do Spojených států zkrátí. Pouze ve výjimečných případech je IP adresa zaslána na server společnosti Google v USA úplná a až tam zkrácena. Společnost Google bude používat tyto informace jménem provozovatele tohoto webu pro vyhodnocování vašeho používání webu, vytváření zpráv o aktivitě na webu, a poskytování dalších služeb týkajících se aktivity na webu a používání internetu pro provozovatele webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást nástroje Google Analytics nebude spojována s žádnými jinými údaji, které má společnost Google k dispozici.

Plug-in prohlížeče

Můžete zakázat ukládání těchto souborů cookie výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči. Chtěli bychom nicméně upozornit, že pokud toto provedete, nebudete možná moci využívat všech funkcí tohoto webu. Můžete také zakázat, aby údaje vytvářené soubory cookie o vašem použití tohoto webu (vč. vaší IP adresy) byly předávány společnosti Google a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala tím, že si stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče z následujícího odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Námitka proti shromažďování osobních údajů

Shromažďování svých osobních údajů nástrojem Google Analytics můžete zakázat kliknutím na následující odkaz. Nastaví se soubor cookie pro zablokování shromažďování osobních údajů, takže při vaší další návštěvě webu nebudou shromažďovány žádné další osobní údaje: Zakázat Google Analytics.

Další informace o tom, jak nástroj Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Zpracovávání údajů prostřednictvím outsourcingu

Uzavřeli jsme dohodu se společností Google o outsourcingu našeho zpracovávání osobních údajů a plně jsme implementovali přísné požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů při použití nástroje Google Analytics.

Shromažďování demografických údajů nástrojem Google Analytics

Tento web používá demografické funkce nástroje Google Analytics. Tyto funkce umožňují vytváření zpráv obsahujících údaje o věku, pohlaví a zájmech návštěvníka webu. Tyto údaje pocházejí z reklam vytvořených na základě osobních preferencí od společnosti Google a údajů o návštěvnících třetích stran. Tyto shromážděné údaje nelze přiřadit žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv zakázat změnou nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo můžete zakázat shromažďování vašich osobních údajů nástrojem Google Analytics dle popisu v sekci „Odmítnutí shromažďování osobních údajů“.

Google Analytics Remarketing
Náš web používá funkci Google Analytics Remarketing ve spojení s možnostmi funkcí Google AdWords a DoubleClick na různých zařízeních. Tato služba je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojení cílových uživatelů pro reklamní kampaně vytvořené pomocí nástroje Google Analytics Remarketing s možnostmi funkcí Google AdWords a Google DoubleClick na různých zařízeních. Umožňuje to zobrazování reklamních kampaní založených na vašich osobních preferencích, identifikaci založenou na vašem předchozím použití a prohlížení webu na jednom zařízení (např. vašem mobilním telefonu), na jiných zařízeních (jako například na tabletu nebo počítači).

Jakmile udělíte svůj souhlas, propojí společnost Google za tímto účelem vaši historii procházení webu a aplikace s vaším účtem Google. Takto bude jakékoliv zařízení, které se přihlásí do vašeho účtu Google, moci využívat reklamní komunikaci se stejným osobním nastavením.

Za účelem podpory této funkce shromažďuje nástroj Google Analytics ID uživatelů ověřená společností Google, kteří jsou dočasně propojeni s našimi údaji nástroje Google Analytics za účelem definování a vytvoření publika pro zobrazování reklam na různých zařízeních.

Remarketing/zacílení napříč zařízeními můžete natrvalo zrušit vypnutím personalizované reklamy ve svém účtu Google na tomto odkazu: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Shromažďování údajů z vašeho účtu Google se zakládá výhradně na vašem souhlasu, který můžete udělit nebo odebrat společnosti Google podle čl. 6 (1) (a) GDPR. Shromažďování osobních údajů, které není spojeno s vaším účtem Google (například protože nemáte účet Google nebo jste vznesli námitku proti použití svého účtu), probíhá na základě čl. 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel této webové stránky má legitimní zájem na analýze chování anonymních uživatelů pro reklamní účely.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: www.google.com/policies/technologies/ads/.

Funkce služby Google AdWords a Google Conversion Tracking

Tento web používá funkci Google AdWords. AdWords je on-line inzertní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“).

Jako součást Google AdWords používáme takzvaný „conversion tracking“ (měření konverzí). Při kliknutí na reklamu provozovanou společností Google je nastaven soubor cookie měření konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá na vašem počítači. Tyto soubory cookie pozbydou své platnosti po uplynutí 30 dní a již nejsou používány k osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky našeho webu a tento soubor cookie bude ještě platný, společnost Google a tento web rozpozná, že uživatel klikl na reklamu a přešel na danou stránku.

Každý inzerent na Google AdWords má jiný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze sledovat pomocí webu inzerenta služby AdWords. Informace získané použitím souboru cookie konverze jsou používány pro vytváření statistických údajů pro inzerenty služby AdWords, kteří mají aktivovánu funkci měření konverzí. Zákazníkům je sdělován celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a kteří byli přesměrováni na stránku značky pro měření konverzí. Inzerenti nicméně nedostávají žádné informace, které by mohly být použity pro osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete zúčastnit měření konverzí, můžete funkci snadno zrušit zakázáním souboru cookie měření konverzí od společnosti Google v nastaveních vašeho prohlížeče. Poté o vás nebudou vytvářeny statistické údaje měření konverzí.

Soubory cookie měření konverzí jsou ukládány na základě čl. 6 (1) GDPR. Provozovatel webu má legitimní zájem na analýze vašeho používání tohoto webu za účelem optimalizace jak tohoto webu, tak svých reklamních prostředků.

Více informací o Google AdWords a Google Conversion Tracking naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: www.google.de/policies/privacy/.

Můžete nastavit svůj prohlížeč, aby vás upozornil na použití souborů cookie, abyste se mohli podle konkrétního případu rozhodnout, zda soubor cookie přijmete nebo odmítnete. Případně můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookie za určitých podmínek přijímal automaticky nebo aby je vždy odmítl, nebo aby soubory cookie po zavření vašeho prohlížeče automaticky smazal. Deaktivování souborů cookie může omezovat funkčnost tohoto webu.

Použití technologie SalesViewer®

Tento web používá technologii SalesViewer® od společnosti SalesViewer® GmbH na základě legitimních zájmů provozovatele tohoto webu (oddíl 6 odstavec 1 písm. f GDPR) pro shromažďování a ukládání údajů za účely marketingu, průzkumu trhu a optimalizace.

Za tímto účelem je použit kód založený na platformě Javascript, který zaznamenává údaje týkající se společnosti a příslušné použití webu. Údaje zaznamenané pomocí této technologie jsou šifrovány neidentifikovatelným jednorázovým způsobem (takzvaný „hashing“). Údaje jsou okamžitě převedeny do pseudonymní podoby a nejsou používány pro osobní identifikaci návštěvníků.

Údaje ukládané pomocí technologie SalesViewer jsou ihned smazány, jakmile již nejsou vyžadovány pro zamýšlený účel použití a neexistuje žádný právní důvod pro jejich archivaci.

Zaznamenávání a ukládání údajů můžete zakázat s okamžitou platností do budoucna kliknutím na odkaz www.salesviewer.com/opt-out, čímž zabráníte aplikaci SalesViewer® v zaznamenávání vašich údajů. V tomto případě se na vaše zařízení uloží soubor cookie se zakázáním pro tento web. Smažete-li tyto soubory cookie v prohlížeči, budete muset kliknout na tento odkaz ještě jednou.

6. Zpravodaj

Údaje zpravodaje

Pokud chcete dostávat náš zpravodaj, budeme od vás potřebovat platnou e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, zda jste majitelem této e-mailové adresy a zda souhlasíte s odběrem tohoto zpravodaje. Kromě toho nebudou shromažďovány žádné další údaje nebo jen na základě vašeho dobrovolného souhlasu. Tyto údaje použijeme pouze pro odesílání požadovaných informací a nebudeme je předávat třetím stranám.

A proto budeme zpracovávat jakékoliv údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 (1)(a) GDPR. Svůj souhlas s ukládáním svých osobních údajů i e-mailové adresy a také její použití pro zasílání zpravodaje můžete kdykoliv zrušit např. kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr“ v našem zpravodaji. Osobní údaje zpracovávané předtím, než obdržíme vaši žádost, jsou stále zákonně zpracovávané.

Údaje poskytnuté při přihlášení k odběru zpravodaje budou použity pro zasílání zpravodaje do té doby, než svůj odběr zpravodaje zrušíte a údaje budou smazány. To nijak neovlivní údaje, které máme uloženy pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou sekci).

MailChimp

Tento web využívá pro zasílání zpravodajů službu MailChimp. Tato služba je poskytována společností Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp je služba, která organizuje a analyzuje zasílání zpravodajů. Když poskytnete údaje (např. svoji e-mailovou adresu) pro přihlášení k odběru zpravodaje, jsou tyto údaje uloženy na serverech MailChimp v USA.

Služba MailChimp je certifikovaná v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí. Štít na ochranu soukromí představuje dohodu mezi Evropskou unií (EU) a USA uzavřenou za účelem zajištění dodržování evropských zásad ochrany soukromí ve Spojených státech amerických.

Službu MailChimp používáme pro analýzu našich kampaní ve zpravodaji. Když otevřete e-mail zaslaný službou MailChimp, připojí se soubor obsažený v e-mailu (nazvaný „web beacon“ (webový signál)) k serverům MailChimp ve Spojených státech amerických. To nám umožňuje zjistit, zda došlo k otevření zpravodaje a na které odkazy jste přitom klikli. Kromě toho jsou shromažďovány technické údaje (např. čas stažení, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Tyto informace nelze přiřadit specifickému příjemci. Jsou používány výhradně pro statistickou analýzu našich kampaní ve zpravodaji. Výsledky těchto kampaní lze použit pro zdokonalování budoucích zpravodajů podle vašich preferencí.

Pokud si nepřejete, aby služba MailChimp analyzovala váš postup při přijetí newsletteru, budete se muset odhlásit od odběru zpravodaje. Za tímto účelem obsahuje každý námi zasílaný zpravodaj příslušný odkaz na odhlášení. Odběr zpravodaje můžete zrušit také přímo na našem webu.

Shromažďování osobních údajů je založeno na čl. 6 (1) (a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit odhlášením od odběru zpravodaje. Osobní údaje zpracovávané předtím, než obdržíme vaši žádost, jsou stále zákonně zpracovávané.

Osobní údaje poskytnuté při přihlášení k odběru zpravodaje budou použity pro zasílání zpravodaje do té doby, než zrušíte odběr zpravodaje, a příslušné údaje budou smazány z našich serverů a také ze serverů služby MailChimp. To nijak neovlivní údaje, které máme uloženy pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou sekci).

Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů MailChimp na adrese mailchimp.com/legal/terms/.

Realizace dohody o zpracovávání osobních údajů

Uzavřeli jsme dohodu o zpracovávání osobních údajů se společností MailChimp, ve které požadujeme, aby společnost MailChimp chránila osobní údaje našich zákazníků a nesdělovala příslušné údaje třetím stranám. Znění této dohody je uvedeno na následujícím odkazu: mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Moduly plug-in a nástroje

YouTube

Náš web používá moduly plug-in z YouTube provozované společností Google. Provozovatelem webu je společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Při návštěvě některých z našich stránek, na kterých je nainstalován modul plug-in YouTube, dochází k navázání připojení k serverům YouTube. Zde bude server YouTube informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Jste-li přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožní vám YouTube propojit vaše chování při prohlížení přímo s vaším osobním profilem. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

YouTube nám pomáhá vytvořit atraktivní vzhled našeho webu. Jedná se o oprávněný zájem podle čl. 6 (1) (f) GDPR.

Další informace o zpracovávání osobních údajů uživatele jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube na www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Pro jednotné zobrazení typů písem využívá tento web písma od společnosti Google. Při otevření některé ze stránek načte váš prohlížeč požadované písma pro webu do dočasné paměti vašeho prohlížeče, aby mohly být správně zobrazeny texty i písma.

Za tímto účelem se musí váš prohlížeč připojit přímo k serverům Google. Společnost Google proto bude informována, že jste navštívili náš web prostřednictvím své IP adresy. Použití Google Web Fonts je v zájmu jednotného a atraktivního zobrazení našeho webu. Jedná se o oprávněný zájem podle čl. 6 (1) (f) GDPR.

Pokud váš prohlížeč příslušné písma pro web nepodporuje, použije počítač namísto toho standardní typ písma.

Další informace o zpracovávání osobních údajů uživatele jsou uvedeny na developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Tento web používá službu Google Maps prostřednictvím API. Tento nástroj je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat Google Maps, musíte mít uloženu svoji IP adresu. Tyto informace jsou obecně vzato odesílány na server Google v USA, kde jsou také ukládány. Provozovatel tohoto webu nemá na přenos osobních údajů žádný vliv.

Použití Google Maps je v zájmu vytvoření atraktivního vzhledu našeho webu a usnadnění lokalizace míst, které uvádíme na našem webu. Jedná se o oprávněný zájem podle čl. 6 (1) (f) GDPR.

Další informace o zpracovávání osobních údajů uživatele jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na www.google.de/intl/de/policies/privacy/.