Mobilní a dynamické regály

Ve skladech, ve kterých je omezený prostor na skladování zboží, může mobilní regálový systém mnohonásobně zvýšit skladovou kapacitu. Mobilní regály představují systém, který je montován na takzvaný mobilní vozík nebo podvozek. Tato ocelová základní konstrukce má mimořádnou nosnost a pohybuje se na kolejnicích zapuštěných do podlahy. Každá řada regálů je napevno spojena s mobilním vozíkem.

Díky tomu lze pohybovat všemi řadami regálů, a takto je také srazit všechny k sobě. To znamená, že vždy je otevřena pouze jedna regálová ulička, a sice ta, ve které probíhá nakládka nebo vykládka zboží. Posouvání nebo přemisťování regálů probíhá elektronicky. Před každým přepravním vozíkem se nachází spínač, který při stisknutí tlačítka spustí pohyb vozíku, a tím uvede do pohybu také regály. Spuštění je tak plynulé, že regály se dokonce ani nechvěji, a to ani ve velké výšce. Mobilní regály jsou používány typicky v archivech. Metoda kompaktního skladování se nicméně neustále častěji uplatňuje také v různých průmyslových odvětvích s velkým objemem zboží o různých délkách a variantách. Mobilní regály jsou používány také pro uskladnění drahých kovů. Při sražení jednotlivých regálových celků k sobě již není k dispozici přímý přístup k uskladněnému zboží. V současné době se mobilní regály používají v hliníkovém průmyslu nebo ve skladových prostorách oper a divadel, ve kterých lze uložit jednotlivé celky prostorově úsporným způsobem.


Vlastnosti mobilních regálů:

  •     Vysoce kompaktní skladový systém s kapacitou vyšší až o 100 %
  •     Elektronický pohon pro plynulé a tiché přemisťování regálů
  •     Bezpečnostní zařízení a osobní ochranné systémy v uličkách
  •     Lze upravit také pro stávající standardní konzolové regálové systémy

Kontakt

Mobilní a dynamické regály